Ulkomaisen taiteen kokoelma

Nature morte
Nature morte (Asetelma)
1916-17
öljy kankaalle, 73 x 92

Henri Matisse (1869—1954)

Henri Matisse oli yksi vaikutusvaltaisimmista 1900-luvun alun eurooppalaisista taiteilijoista ja oli 1910-luvun lopulle tultaessa vakiinnuttanut Pariisissa asemansa villien fauvistien kärkihahmona. Matisse painotti värien tärkeyttä taideteoksen merkityksen syntymisessä ja käyttikin teoksissaan kirkkaita värejä ja vahvoja rajauksia luodakseen vaikutelman liikkeestä.

Nuoret pohjoismaiset taiteilijat pitivät häntä rohkeana esikuvana ja hakeutuivat hänen ohjaukseensa. Matissen oppilaihin lukeutuvat monet ruotsalaiset ja norjalaiset 1900-luvun alun taiteilijat.

Kesästä 1916 seuraavaan kesään Matisse maalasi d' Issy-les-Moulineauxissa. Siellä ollessaan hän maalasi mm. asetelmia. Eräässä kirjeessään hän kertoi näkemästään asetelmasta, jossa pöydällä olevassa espanjalaisessa kannussa oli muratin oksa. Tämän aiheen voi katsoa inspiroineen taiteilijaa Nature mortea maalatessaan.