Suomalaisen taiteen kokoelma

Sarjasta Raja-Karjalan Kansanelämää
Sarjasta Raja-Karjalan
Kansanelämää
1930-luku
etsaus

Toivo Talvi (1882—1947)

Toivo Talvi toimi piirustuksenopettajana (Vaasassa vuoteen 1926 asti) ja samalla myös aktiivisena graafikkona ja kuvittajana. Häntä kiehtoi suuresti Karjala, sen kansantieteellinen tutkimus ja vanha runonlauluperinne. Tässä mielessä hän matkasi 1929-30 Raja-Karjalassa tutkien vanhoja karjalaisia aiheita Suistamolla, Suojärvellä, Ägläjärvellä ja Tolvajärvellä. Matkan tuloksena syntyi sarja etsauksia, jotka ovat kuvituksena myös Martti Haavion Viimeiset runonlaulajat -teoksessa.