Suomalaisen taiteen kokoelma

Muotokuva, Kerttu
Muotokuva, Kerttu
1927
öljy kankaalle, 91 x 71

Ilmari Vuori (1898—1975)

Vaikka 1920-luvulla taidepolitiikka pyrki välttämään vieraita vaikutteita, ja kirjallisuus kritisoi Olavi Paavolaisen suulla, "ettei meillä olla vielä löydetty nykyaikaa", aikakausi oli kuitenkin tärkeä uudistumis- ja kypsymisvaihe monelle taiteilijalle. Ilmari Vuoren maalaustyyli muuttui 1920-luvun alun herkästä, pehmeän lyyrisestä tyylistä pelkistetymmäksi vuosikymmenen lopulle tultaessa.

Muotokuvassa on nähtävissä Matissen vaikutusta suurine selkeine väripintoineen ja korostettuine ääriviivoineen. Tumma, raskas väritys puolestaan on saksalaisen uusasiallisuuden vaikutusta.