Mallin työ vaatii paljon

post thumb
Taiteilijat
kirjoittanut Maija/ 08 Aug 2022

Mallin työ vaatii paljon

Mallin työ kiinnostaa monia, sillä sen ajatellaan olevan muun muassa luovaa ja mielenkiintoista. Tämä on totta, mutta mallina toimiminen on myös raakaa työntekoa, josta glamour on useimmiten kaukana. Työhön voi valmistautua käymällä mallikoulun, joskin tärkein työssä tarvittava oppi tulee yleensä kokemuksen myötä. Mallilta vaaditaan muuntautumis- ja heittäytymiskykyä sekä taitoa esiintyä, mutta ennen kaikkea edellytetään muista erottuvaa ulkonäköä.

Monipuolistuva mallin työ

Erityisesti aikaisemmin malleille on asetettu hyvinkin tarkkoja rajoituksia muun muassa pituuden ja vartalon mittojen suhteen. Nykyään mallien kirjo on laajempi, ja esimerkiksi plus koon malleille riittää kysyntää. Myös perinteiset kauneusihanteet ja sukupuoliroolit ovat menettäneet merkitystään, mikä näkyy osaltaan malliaineksen monipuolistumisena. Mallina voi työskennellä esimerkiksi kuvauksissa ja näytöksissä, joita on hyvin monenlaisia.

Taiteilijan malliksi saattaa päästä hyvin monenlaisin edellytyksin, ja töitä on mahdollista löytää esimerkiksi taiteilijaseurojen ja taidekoulujen kautta. Suurin osa Suomen työtarjouksista on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja työ on projektiluonteista. Yleensä malleilla on töiden löytämisessä ja laskuttamisessa sekä sopimusten tekemisessä apunaan mallitoimisto, jonka palkkio on määrätty prosentti mallipalkkiosta.

Menestyksen salaisuus on hyvä mallikansio ja oikea asenne

Mallina työskentelyn peruspilari on yleensä mallikansio, joka on nykyään yleensä sähköisessä muodossa. Se on mallin työnäyte, jolla hän pystyy osoittamaan taitonsa sekä sen, millaisissa projekteissa on työskennellyt aikaisemmin. Mallikansio kuvastaa myös mallin persoonaa ja mukautumiskykyä. Mallikansion perusteella malli saatetaan kutsua castingiin eli koekuvaukseen tai tiettyä työtä varten sovittuun asiakastapaamiseen. Yritteliäisyydellä ja asenteella on mallin työssä suuri merkitys.